ตะแกรงเหล็กฉีกกับการใช้งาน part 2
  • 31 January 2019
  • 591
  • 0
การใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก XS-51  ตะแกรงเหล็กฉีก XS-51 เป็นตะแกรงเหล็กที่มีขนาดความหนาพอเหมาะ สำหรับใช้ทำรั่ว ราวระ...
อ่านต่อ